Hip & đầu gối

More: ACL chấn thương , Quy trình phẫu thuật , Phẫu thuật thay thế hông , Phẫu thuật thay thế đầu gối , Chấn thương hông , Nguyên nhân gây đau , Chấn thương khum , Kneecap (Patella) Điều kiện , Cấy ghép thay thế , Chấn thương dây chằng đầu gối